Visie

Een wijs persoon realiseert zich dat gezondheid de grootste menselijke zegen is. 

Bovenstaand citaat van Hippocrates is al meer dan 2300 jaar oud, maar nog steeds actueel. Als huisarts staan wij in om kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde zorg aan te bieden, steeds in overleg met de patiënt. Jouw gezondheid komt bij ons op de eerste plaats. 

Dokter Zervas Evangelos begon als solo-arts in 1978. De laatste jaren groeide de praktijk uit tot groepspraktijk waarbij eerst dokter Zervas Sofia startte en nadien ook dokter Cimini Nadia. Als ’senior’ arts engageert dokter Zervas Evangelos zich om artsen op te leiden. Ook dokter Zervas Sofia is aangesteld als praktijkopleider. De symbiose van jarenlange ervaring en recente academische inzichten is een verrijking voor onze praktijk. Als team staat de praktijk sterker om de continuïteit van zorg te verzekeren. Ook in de toekomst streven we naar groei en praktijkverbetering in de richting van een multidisciplinaire groepspraktijk. 

Als huisarts helpen wij patiënten van alle leeftijden en van alle mogelijke sociale en culturele achtergronden. We ontwikkelen een vertrouwensband met onze patiënten, waarbij we niet enkel naar de fysieke kwalen kijken, maar ook aandacht hebben voor preventie en psychosociale aspecten. We blijven voortdurend actief bij onze patiënten betrokken. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de patiënt te stimuleren. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld medisch dossier (EMD), waarbij iedere arts gebonden is aan het beroepsgeheim. 

Onze geneeskunde is ‘evidence-based’: wij luisteren naar de vraag van onze patiënten terwijl onze handelingen, voorschriften en verwijzingen op wetenschappelijke standaarden gebaseerd zijn. Wij scholen ons continu bij om onze kennis te laten aansluiten bij nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten. Goede zorg vereist wederzijds respect en vertrouwen.

Samen zetten wij huisartsgeneeskunde op de eerste lijn.