Bereikbaarheid

Onze praktijk is dagelijks geopend tussen en 08u00 en 19u00. Buiten onze openingsuren kan u voor dringende problemen terecht bij de dokter van wacht. Op ons antwoordapparaat verneem je hoe je de dokter van wacht kunt bereiken.
Ons secretariaat is op werkdagen bereikbaar tussen 08u00 en 12u00 en tussen 14u00 en 18u00.
Tijdens de middagpauze bel je enkel voor dringende vragen.

Consultaties en huisbezoeken

Wij werken enkel op afspraak.
Gelieve één afspraak per persoon te maken.
Heb je een dringend probleem en is er geen afspraak meer vrij, neem dan telefonisch contact op.
Indien je een afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan tijdig te annuleren.
Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich door hun ziekte of leeftijd niet naar de praktijk kunnen verplaatsen.
Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, liefst vóór 10u00 om ze tijdig in te kunnen plannen.

Resultaten, voorschriften en attesten

Spreek met je arts af hoe en wanneer je de resultaten van je onderzoek zal bespreken. Voor een grondige bespreking maak je best een afspraak.
Tijdens de consultatie schrijven we voldoende medicatie voor tot je volgende controle nodig is. Breng een lijst mee van de medicatie die je inneemt.
Enkel uitzonderlijk kunnen de huisartsen herhaalvoorschriften digitaal versturen. Dit op voorwaarde dat zij inschatten dat een onderzoek niet nodig is.
Een arts mag enkel attesten uitschrijven die volledig stroken met de waarheid. Het invullen van medische attesten vraagt steeds een medisch onderzoek.